Geschoten, 100% zeker mis?

In de afgelopen jaren moest ik helaas vaststellen dat reebokken, die in de relatief warme maanden (van eind mei tot eind augustus) beschoten waren en misschien een licht schampschot hadden opgelopen (nazoeken waren daarbij niet succesvol) meestal door vliegen en hun eieren/maden toch nog de kans liepen dood te gaan. Zelfs kleine verwondingen zijn voor vliegen genoeg om er eieren in te leggen, waardoor de reebok door de maden van binnenuit wordt aangevreten.

Heeft u dus geschoten en weet u niet zeker of het echt mis was, loop naar de aanschotplaats en inspecteer goed en bel eventueel om advies van de zweethonden begeleider.
Daarom moeten wij de reebok- zoals al het grofwild- alleen dan beschieten als het volledig vrij staat en zich niet verlaten op de wondwerking van de in de catalogus aangeprezen kogel.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.