Hoe te handelen na het aanschieten

Na het schot de discipline opbrengen om zich te bedwingen is van veel invloed op de afloop van een nazoek.

Als u denkt dat u het stuk ziek geschoten heeft, wacht u ongeveer 10 tot 15 minuten voor u naar de aanschotplaats gaat. Loop rustig dus ook niet al pratend daar naar toe. Markeer de aanschotplek goed en bestudeer de plek, kijk goed wat u daar vindt en geef dit door aan de voorjager van de zweethond.

Alleen al uit deze aanwijzingen kunnen we een hoop afleiden, niet alleen de aanschotplek vertelt iets maar ook hoe het stuk tekende kan veel zeggen. Bijvoorbeeld was het een bladschot of misschien een krellschot of toch een weidwond. Wanneer de voorjager de aanschotplaats goed heeft bestudeerd zal de hond worden ingezet, geduld en vertrouwen op de hond zijn hierbij erg belangrijk. Of het stuk ook daadwerkelijk gevonden wordt, is afhankelijk van veel factoren, b.v. hoe ziek is het wild, hoe is het terrein, het weer etc.

Ligt het ree niet bel dan gelijk een zweethondenteam
!!!!

Zelf nazoeken is ook niet verstandig aangezien je met je voeten een spoor totaal kan vernielen.

De eigenaardige en specifieke omstandigheden bij de nazoek bij reeën worden in de praktijk nog steeds onderschat. Daarom is het van groot belang de bijzonderheden van het reewild bij verwonding na het schot te kennen.

Vergelijkt men een reebok met een hert (roodwild) dan valt als eerste het enorme verschil in gewicht van het wildbraad na het ontweiden op: een reebok goed 15 kg; een hert tot 150 kg.

Dit is niet alleen na het bergen goed merkbaar ook heeft het een aanzienlijke invloed bij de nazoek, vooral voor de ingezette zweethond.

Men kan zich voorstellen dat een hert een veel sterkere bodemindruk, een grotere en diepere hoefafdruk heeft en daarom een zwaardere bodemverwonding achterlaat dan een reebok. Dat is vooral in zomermaanden bij hogere temperaturen merkbaar. Het kleinere spoor droogt veel sneller uit en de hoeven van het ree dringen niet diep in de droge bodem.

Vluchtgedrag na het schot

Een ander punt is het vluchtgedrag na het schot. Het territorium van een reebok is (afhankelijk van de begroeiing) ongeveer 10 tot 20 ha groot. Dat zal de reebok ook na ziekschieten niet verlaten, behalve dan na een hetze.

Een hert heeft verschillende standgebieden; in de zomer de grote akkerbouwvelden, tijdens de bronst de bronstplaatsen en de kleinere bosjes en na de bronst zijn winter- en voorjaarsgebieden.

Dat betekent dat een ziek geschoten reebok na het schot en zonder dat de jager verdere verontrusting heeft veroorzaakt zich voor 90% in een omtrek van ongeveer 200 tot 400 meter zal ophouden, terwijl een ziek hert kilometers kan weg trekken.

Van belang is alleen dat men voor het eventueel stellen van het zieke ree de beschikking heeft over een daarvoor geschikte hond.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.