“Grens trekken bij werven donateurs met misleidende informatie”


Hoger Beroep Reclame Code Commissie inzake spotje Faunabescherming


De Jagersvereniging heeft afgelopen dinsdag tijdens het hoger beroep tegen de uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) over het omstreden radiospotje van de Faunabescherming opnieuw een vurig pleidooi gehouden tegen wat zij beschouwt als misleidende en onjuiste reclame. In het spotje worden jagers afgeschilderd als stropers met een vergunning. De Jagersvereniging vond het belangrijk om – mede namens de leden – een streep te trekken. Het verspreiden van oneerlijke en misleidende informatie onder het mom van ‘vrijheid van meningsuiting’, en dit gebruiken om argeloze donateurs te werven zou moeten kunnen rekenen op afkeuring door het College van beroep (CvB) .


In eerste instantie legde de RCC het pleidooi van de Jagersvereniging naast zich neer. De RCC was van mening dat het spotje binnen de grenzen valt van de vrijheid van meningsuiting. Zij betrok daarbij niet aantoonbaar alle argumenten die de Jagersvereniging had aangevoerd, onder meer in de pleitnotities.. In het hoger beroep legde de Jagersvereniging de nadruk nogmaals op de (juridische) kern van de zaak. Vanuit dit perspectief heeft Paul Timmer-Arends van de afdeling juridische zaken aangegeven, waarom het CvB in deze zaak het hoger beroep gegrond zou kunnen en moeten verklaren. Hierbij heeft hij nadrukkelijk het grote contrast tussen jagers en stropers naar voren gebracht.


Meerledig doel


Paul Timmer-Arends: “Het doel van het instellen van hoger beroep in deze zaak was meerledig. We wilden ons verhaal doen, en het CvB aan het denken zetten over haar rol en functie. We wilden een streep in het zand zetten en weerwoord geven door informatie te verstrekken die moet worden meegewogen. Daarin zijn we volgens mij geslaagd, dus daar ben ik tevreden over.”


Of dit ook leidt tot een uitspraak waarin De Jagersvereniging en haar leden in het gelijk worden gesteld, is niet zeker. Timmer-Arends: “We weten dat de RCC en CvB in dit soort zaken doorgaans heel terughoudend toetsen of de reclame de grenzen van de vrijheid van meningsuiting te buiten gaat. Vrijwel altijd leidt dit ertoe dat de reclame toch toelaatbaar wordt geacht. De vraag is of de CvB nu wel aanleiding ziet om de Faunabescherming te adviseren voortaan van deze vorm van reclame maken af te zien.”


Misleidende informatie


De Faunabescherming stelde tijdens de zitting dat de slogan in het radiospotje slechts een opiniërende verkondiging van een denkbeeld in een reclame betreft, die bijdraagt aan het maatschappelijke debat. De veronderstelde ‘bijdrage’ aan het maatschappelijk debat betwist de Jagersvereniging nadrukkelijk. Timmer-Arends: “Wij zien in de manier van reclame maken eerder een bijdrage aan de polarisatie binnen de maatschappij. De Faunabescherming gaat veel verder dan het uiten van een mening, omdat een onwaarheid wordt gekoppeld aan een verzoek om te doneren.”


De radiospot is ingericht als wervingscampagne, dus met als doel om donateurs te werven. Dat gebeurt door middel van een valse representatie van de jacht, en jagers in het bijzonder. Op basis van deze oneerlijke en misleidende informatie wordt de consument bewogen tot een donatie die zij anders misschien niet in overweging zou hebben genomen. Dit vinden wij kwalijk, en in strijd met de Nederlandse Reclame Code en de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.


De uitspraak wordt over twee weken verwacht.


Het bericht “Grens trekken bij werven donateurs met misleidende informatie” verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 19-01-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.