Bestuur Wbe Oude Veenkoloniën

Welkom op de website van W.B.E. Oude Veenkoloniën


WBE logo


Wildbeheer als onderdeel van natuurbehoud!

W.B.E. Oude Veenkoloniën telt momenteel 70 leden, deze leden proberen te zorgen voor een goede wildstand, een goede biodiversiteit,  goede communicatie, databeheer, tellingen, voorkoming van schade en hebben vooral passie en liefde voor de natuur!

De jachthouders hebben professionele examens afgelegd, waardoor ze goed opgeleide, weidelijke jagers zijn geworden, daarnaast dienen zij een deskundig uitvoerder te zijn op het gebied van planmatig faunabeheer en schadebestrijding, dit laatste gebeurt aan de hand van faunabeheer plannen en geheel volgens het provinciale beleid en binnen de kaders van de Flora- en fauna wet.

De jagers hebben allemaal een stuk grond wat ze beheren (minstens 40 hectare per jager), dat doen ze onder andere door de hierboven genoemde werkzaamheden, het gehele jaar door. Als deze gronden binnen de lijnen van W.B.E. Oude Veenkoloniën vallen, zijn ze aangesloten bij ons, waardoor hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is. Een wildbeheereinheid (W.B.E) bestaat uit jagers en jachtopzichters met een werkgebied van minstens 5000 hectare, er zijn in Nederland circa 300 WBE's, die aangesloten zijn bij een landelijke organisatie waardoor alle lokale gegevens precies en duidelijk binnen komen voor een goed, reëel en duidelijk overzicht. Met deze gegevens word o.a. gekeken wat voor nieuwe doelstellingen er moeten komen.

Op deze website kunnen alle belangstellenden kennis nemen van de doelstellingen, werkzaamheden, voorlichtingen en de activiteiten van onze W.B.E.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.