Werkgebied


Het werkgebied van WBE Oude Veenkoloniën beslaat een gebied van ongeveer 10.000 hectare. Op onderstaande kaart kunt u het werkgebied van deze WBE zien. De blauwe lijn geeft de grens aan.